CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA


Dº Javier Uría Freire, Presidente do Club Baloncesto Irmandiños e actuando en representación da Xunta Directiva, CONVOCA a tódolos socios, de conformidade coa normativa vixente e os Estatutos do Club, a unha asemblea Xeral Ordinaria que se celebrarará no Pavillón do CEIP de Esteiro, o día 4 de Xullo de 2015 (sábado), ás 10:30 h. en 1ª Convocatoria e ás 11:00 h. en 2ª Convocatoria.

                                                                              ORDE DE DÍA 


1º) Lectura e aprobación, se procede, da Memoria do exercicio 2014/2015, Estado de Contas e Balance de Situación.

2º) Exame e aprobación, no seu caso, da xestión da Xunta Directiva.

3º) Exame e aprobación, se procede, do orzamento para a temporada 2015/2016

4º) Rogos e preguntas

A asemblea quedará válidamente constituidas en 1ª Convocatoria cando concurra a maioría dos socios que teñan adquirido o dereito a voz e voto, e en 2ª Convocatoria cualquera que fose o seu número

A Xunta Directiva porá a disposición dos Socios de número que o soliciten, toda a documentación oficial referente aos puntos da orde do día, que se poderá solicitar indicando nome, apelidos e DNI no enderezo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou presencialmente ante calquera dos membros da Xunta Directiva.

En Ferrol, a 24 de Xuño de 2015

O PRESIDENTE

Javier Uría Freire

Add comment


Security code
Refresh

Share This